Kompetanse og tillit

Asenso AS har avtaler med flere store firmaer innen bygg, anlegg og samferdsel – private aktører så vel som offentlige byggherrer. Kompetanse og tillit er vesentlige elementer i gjennomføringen. Vår kompetanse er tverrfaglig og alle våre rådgivere har mangeårig erfaring både fra offentlig virksomhet og privat næringsliv. Vår kompetanse bygger på følgende:

  • Utdanning fra høgskole og universitet
  • Prosjekt- og byggeledererfaring fra omfattende bygge- og anleggsprosjekter
  • Erfaring med HMS og SHA i bygge- og anleggsprosjekter