Utbygging av nytt boområde, Oslo

Kontraktsinngåelser, bygge- og prosjektledelse på Torshov

Velg:

En av Asensos eiere; Bastia Eiendom AS, sendte nylig inn varsel om omregulering for bygging av totalt 90.000 m2 BRA ny bebyggelse på Torshov. Planen består av 65% bolig og 35% næring, offentlig virksomhet, samt idrettsanlegg.

Prosjektet “Torshaug” skal utvikles til å bli et attraktivt grønt og bærekraftig bomiljø. Her skal være aktiviteter og møteplasser for alle, på tvers av generasjoner. Torshaug skal bli et bilfritt bo-område, hvor biltrafikk og parkering blir lagt under bakken.

Asenso er engasjert til å bistå Bastia Eiendom AS med faglig kompetanse i utviklings- og gjennomføringsfasen. Asenso skal utarbeide kontraktstrategien før prosjekterende og utførende selskaper engasjeres. I gjennomføringsfasen skal Asenso stå for byggherrens prosjekt- og byggeledelse.

For å kunne bemanne hele prosjektet, søker vi godt erfarne-, men også yngre fagfolk.

  • Oppdragsgiver:Bastia Eiendom AS
  • Sted:Torshov, Oslo
  • Periode:2020 - pågår