Utvikling og bygging av hytteområde i Drøbaksundet

Prosjektutvikling

Velg:

Storsand Strand AS bygger 31 fritidsboliger på Storsand i Hurum. De siste 6 hyttene ferdigstilles i løpet av sommeren 2020.

Asenso bistod byggherren i alle prosjektets faser. Omregulering fra feriekoloni til fritidsboliger, valg av entrepriseform, prosjektledelse i byggefasen og overlevering til sluttbruker.

  • Oppdragsgiver:Storsand Strand AS
  • Sted:Hurum
  • Entrepriseform:Delte entrepriser
  • Prosjektets verdi:Kr 130 mill
  • Periode:2012 -
  • Webside:Åpne webside