Rehabilitering av bygård i Fredrikstad Sentrum

Prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse

Velg:

Midt i Fredrikstad sentrum ligger bygården Storgata 20 tegnet av arkitekt Ole Sverre. Bygningen er under bevaring, noe som krevde stor aktsomhet spesielt ved rehabilitering av tak og fasade.

Takkonstruksjonen ble fornyet og hevet for å få plass til flere leiligheter. Frem til i dag er det bygget leiligheter i 3. etasje og på loft. I 2 etasje drives utestedet Hawk, mens det er ulik forretningsdrift på gateplan.

Rehabilitering av gamle gårder krever stor byggeteknisk innsikt også av prosjekt- og byggeleder, da det dukker opp overraskelser ettersom konstruksjonene avdekkes.

Våre arbeider omfattet prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse, helt fra Nummer 20 AS kjøpte gården og fram til overlevering til kjøpere og leietagere.

  • Oppdragsgiver:Nummer 20 AS
  • Sted:Fredrikstad
  • Entrepriseform:Delte entrepriser
  • Prosjektets verdi:kr 70 mill
  • Periode:2015 - 2019
  • Webside:Åpne webside