Nybygg skole, Oslo

Byggherre-representant for to nye skolebygg ved Østensjø Skole, Oslo

Velg:

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF.

Prosjektet omfatter to nye bygg på Østensjø Skole, begge med tilhørende uteområde, samt riving av gammel paviljong.

Utvidelsen skjer ved bygging av to nye bygninger over tre etasjer, alt med et samlet areal på ca 4.000 m2 BTA. Begge byggene oppføres i massiv-tre og kles utvendig med tegl.

Det ene bygget, «Vestbygget», ligger i skråningen ned mot Østensjøveien. Bygningen inneholder tre hjemmeområder med tilhørende lærerarbeidsplasser og lokaler til aktivitetsskole for de laveste skoletrinnene.

«Nordbygget», også dette på tre etasjer, ligger på tomtens nordside opp mot Fugleliveien og inneholder kroppsøvings-sal med tilhørende garderober, undervisningsrom til musikk, naturfag, kunst og håndverk.

Et utvendig kunstverk ligger i konflikt med det nye «Vestbygget», dette må demonteres og lagres for senere remontering annet sted på tomten.

Asenso innehar rollen som byggherre-representant i dette prosjektet.

  • Oppdragsgiver:Undervisningsbygg Oslo KF
  • Sted:Østensjø, Oslo
  • Lokasjon:Åpne kart
  • Periode:2019 -