Ombygging av flytogterminal, Gardermoen. Bygging av nye jernbanespor, Lillestrøm Stasjon

Byggherreombud og koordinator ved utvidelse/ombygging av ny flytogterminal. Byggeledelse ved nye hensettings-spor, Lillestrøm Stasjon

Velg:

Nye Oslo Lufthavn sto ferdig i 2017 - dimensjonert til å kunne ta imot 28 millioner passasjerer årlig. Eksisterende terminal måtte utvides til å bli dobbelt så stor, og ombyggingen av jernbanestasjonen var et viktig ledd i denne utbyggingen.

Jernbanestasjonen skulle fortsatt ligge sentralt, midt mellom den nye og gamle ankomst- og avgangsterminalen. Stasjonen ble bygget større og mer åpen, den fikk nytt tak og ny ankomst- og avgangshall mot vest. Det ble lagt til rette for kapasitetsøkning på flytogene.

Ved ombyggingen av flytogterminalen på Gardermoen, samt bygging av nye jernbanespor, LIllestrøm har Asenso ivaretatt følgende roller

  • Byggherreombud og koordinator, Gardermoen
  • Byggeleder ved bygging av nytt hensettings-spor på Lillestrøm Stasjon