Kabelforbindelse Smestad Sogn

Prosjektet er en del av Nettplan Stor-Oslo som skal sikre trygg Strømforsyning i og rundt Oslo

Velg:

Fakta om prosjektet:

· Spenningsnivå: 300/420 kV

· Lengde på tunnel: 4,5 km

· Nytt 420 kV kompakt stasjonsanlegg (SF6) i fjellanlegg på Smestad.

· Nytt 420 kV kompakt stasjonsanlegg (SF6) i dagen ved Sogn transformatorstasjon.

· Forventet ferdig: 2022

· Forventet kostnad i oppdatert investeringsplan 2019: 1800 millioner kroner

Asenso er prosjekteringsleder ansvaret for bygg av stasjoner

  • Oppdragsgiver:Statnett
  • Sted:Oslo
  • Entrepriseform:Byggherrestyrte i hht NS8405
  • Prosjektets verdi:kr 1.8 MRD
  • Periode:2016- pågående
  • Webside:Åpne webside