Trikkesporfornying / signalfag, Oslo

Teknisk byggeledelse i forbindelse sporfornying på Ekebergbanen og Holtet base.

Velg:

I forbindelse med planlagt fornyelse av trikketraseene i Oslo, økes kapasiteten for å kunne ta imot nye trikker. Sporveien oppgraderer nå Ekebergbanen, og Holtet base bygges ut med nye oppstillingsspor, opprustet bygningsmasse, samt ivaretagelse av verneverdig arkitektur.

Sporveien disponerer i dag anleggene på Grefsen og Holtet for service, vedlikehold og nattparkering for i alt 72 vogner. Mer intensiv utnyttelse av bygninger og arealer skal harmonere med kulturminnevern og tilpasning til omgivelsene (ytre miljø).

Rehabiliteringen av verksted og vognhallsområde er et av de siste tiltakene i oppgraderingen av Ekebergbanen. Dette har pågått siden 2010. Asenso har rollen som teknisk byggeleder ved Holtet base for Sporveien AS. Byggelederen ivaretar oppgaver innen signalfaget, så vel som spor og veksel.

  • Oppdragsgiver:Oslo Sporveier AS, Ruter AS
  • Sted:Oslo Havn, Rådhusbrygga 4
  • Periode:2018 -