Ombygging havnelager, nyetablering jernbanespor, Drammen

Bygge- og prosjekteringsledelse for Bane Nor, samt prosjekteringsledelse for rådgiver.

Velg:

Havna på Holmen i Drammen er en av landets viktigste havner. Prosjektet “Holmen kapasitet gods” ble etablert for a) å bidra til å sikre kapasitetsøkning for persontrafikk på Drammensbanen b) øke sikkerheten lokalt på Holmen og c) å bidra til mer effektiv godshåndtering. Arbeidene innebar en omfattende oppgradering av jernbaneanlegget i forbindelse med innføring av ny grunnrutemodell, inkludert:

 • Etablering av to ankomstspor og en sporvifte med syv spor
 • Riving og ombygging av deler av havnelageret
 • Omlegging av vann- og avløpsnett, tele- og strømledninger ved ny tog-trasé, samt håndtering av gassanlegg
 • Riving og fjerning av gammelt jernbanespor og sviller
 • Etablering av ny plass-støpt jernbanebro, samt vanntett betong-trau under denne for kryssende trafikk. Grunnet kompliserte grunnforhold måtte broen fundamenteres med friksjonspeler
 • Jordingsplan for hele prosjektet. Det ble lagt 2-løps kabelkanaler langs hele sporet

Asensos roller i prosjektet:

 • Bygge- og prosjekteringsledelse for betongkonstruksjoner, bygg og spor for Bane Nor
 • Prosjekteringsledelse rådgiver
 • Oppdragsgiver:Bane Nor
 • Sted:Holmen i Drammen
 • Prosjektets verdi:400 millioner
 • Periode:2014 – 2016