Nybygg høyteknologisk kjølelager, teknisk bygg og kontor, Vestby

Prosjektleder byggherre ved utvidelse og ombygging av ASKOs sentrallager i Vestby

Velg:

Prosjektet omfattet bygging av nytt høyteknologisk kjølelager, teknisk bygg og kontor for Asko Norge.

Det nye sentrallageret på Vestby fremstår som et av de mest avanserte logistikkanleggene i hele Europa. Det nye lageret har høy grad av automasjon for en effektiv håndtering av ferske varer.

Hele 25% av Norges forbruk av kjølte varer blir håndtert av ASKO Sentrallager kjøl. 400 trailer-lass med reoler, roboter, kraner og baner ble blitt montert og anlegget består ca. 9.000 motorer!

Det nye kjølelageret har fått et samlet gulvareal på omlag 17.000 m2. Tilknyttede arealer for kontor, miljøstasjon og tekniske rom er på ca. 4.000 m2 og ombygging av eksisterende lager til kjølelager er på ca. 7.000 m2.

Prosjekt opparbeidelse av utomhusareal kom i tillegg.

Totalt omfattet prosjektet 28.700 m2 og inneholdt mange kompliserte grensesnitt mellom bygg og tekniske fag.

Asenso var prosjektleder for byggherre ASKO Norge i denne fasen.

  • Oppdragsgiver:Asko Norge
  • Sted:Vestby
  • Entrepriseform:Totalentreprise AF Bygg Østfold
  • Prosjektets verdi:320 mill
  • Periode:2014-2017