Om oss

Asenso AS ble etablert første gang i Norge som Hifab AS i 2001

Velg:

Hifab AS ble etablert i Norge i 2001. Vi hadde da en rekke store oppdrag og gjennomførte prosjekter bl.a. for Exxon Mobil i forbindelse med «On the Run-konseptet". Hifab i Norge og Sverige bisto med med utvikling, planlegging og gjennomføring av mer enn 50 nye bensinstasjoner i Norge og Europa. Vi hadde også oppdrag for LHL Bygg - Landsforeningen for hjerte- og lungesyke i forbindelse med bygging av omsorgsboliger over hele landet.

Eierskifte

Etter et planlagt eierskifte i 2011, endret selskapet navn til Asenso AS. Selskapet opplevde en betydelig vekst og ble tildelt flere rammeavtaler innen prosjekt- og byggeledelse. Omsorgsbygg, Undervisningsbygg, Bane NOR og Oslo Sporveier var blant oppdragsgiverne - da som nå.

I 2016 ble selskapet en del av finske Sitowise med 1400 ansatte og byttet følgelig navn til Sitowise AS. Da finnene av strategiske årsaker valgte å trekke seg ut av Norge, ble selskapet i 2019 kjøpt av Bastia Eiendom AS, Gullhauggrenda Invest AS og Stensrud & Partner AS. Selskapet gikk IGJEN tilbake til sitt tidligere navn Asenso AS. De nye eierne har bred erfaring fra eiendomsutvikling og entreprenørvirksomhet i Oslo og omland, samt i Frankrike, Tyskland og Polen.

Vi er stolte av at Knut Berntzen og Roar Ødegård - selskapets gründere og tidligere eiere - fortsatt jobber aktivt i selskapet.

Som en følge av det siste eierskiftet utvider Asenso satsingen mot det private markedet. Asenso har nå fått forsterket kompetanse innen utvikling og gjennomføring av bolig- og næringsprosjekter.