Asenso får nye eiere

Fra Sitowise til Asenso

Sitowise OY, med sine 1400 ansatte solgte sitt norske AS høsten 2019.

Finnene valgte, av strategiske årsaker å trekke seg ut av Norge i november 2019. Selskapet fikk IGJEN norske eiere; det ble nå kjøpt av Bastia Eiendom AS, Gullhauggrenda Invest AS og Stensrud & Partner AS. Det var med stor begeistring at selskapet kunne ta tilbake sitt tidligere navn; Asenso AS.

Asenso vil fortsette å dyrke sine gode forhold til eksisterende oppdragsgivere. Gjennom våre nye eiere vi fått tilført kompetanse som gjør at vi kan tilby flere tjenester i det private markedet, spesielt i prosjektenes tidlig fase.